PROPELLERFOTO

Flygfoto med UAV (Unmanned Airial Vehichle). Bilden komponeras, via bildlänk till marken, och tas från upp till 120 meters höjd. 

Detta ger en stor frihet att hitta en bra bildvinkel och större flexibilitet än traditionellt flygfoto.


Naturligtvis har vi alla erforderliga tillstånd från Transportstyrelsen. Är ansvarsförsäkrade i InterHannover och har                        

Spridningstillstånd och Självgranskningsrätt utfärdad av Försvarsmakten.

Using Format